El programa ‘Hola Domus’ ja ha aconseguit millorar energèticament catorze llars olotines en cinc mesos

Aquest habitatge adossat d’Olot ha millorat els seu aïllament exterior i molt aviat s’abastirà amb plaques fotovoltaiques. És un dels primers edificis que ha millorat la seva eficiència energètica amb l’acompanyament del programa pilot Hola Domus en el marc del projecte europeu Europace. En els primers cinc mesos de desplegament, Hola Domus ha rebut les consultes d’una setantena de propietaris i 14 ja s’hi han adherit per realitzar millores a les seves finques.

Jordi Ayats, director Hola Domus:  Tenim tot tipus de projectes, des dels més senzills com el canvi de cobertes o tancaments, passant per aïllament de façanes,  tenim algunes instal·lacions fotovoltaiques, i també tenim algun projecte de rehabilitació integral.

Jordi Güell, regidor Urbanisme Aj. Olot: Qualsevol propietari d’Olot que vulgui fer una rehabilitació energètica de la seva casa pot passar per aquí l’ajuntament als baixos i podem començar a treballar conjuntament en pro de l’estalvi energètic a les vivendes.

Pep Berga, Alcalde d’Olot: Ens hem fixat un objectiu ambiciós que és el d’arribar en el mandat que va començar fa 8 mesos arribar a 420 habitatges de la nostra ciutat, i això hem calculat que aproximadament representaria mobilitzar 5,2 milions d’euros d’inversions dedicades a l’habitatge.

HolaDomus és un programa pioner que entra en ple funcionament a Olot aquesta setmana i vol arribar a tota la comarca en els primers sis mesos d’aquest any.

El projecte treballa una seixantena de professionals validats, des d’arquitectes, aparelladors, experts energètics o constructors, i ha signat convenis amb el Registrador de la Propietat i els Notaris d’Olot per al finançament assequible de les actuacions.