Salvem les Valls i el Centre per la Sostenibilitat Territorial presenten prop de 600 al·legacions amb alternatives a la variant de les Preses

Prop de 600 documents, fonamentalment signats per veïns de la Vall d’en Bas. Aquestes són les al·legacions recollides per Salvem les Valls i el Centre de Sostenibilitat Territorial a l’estudi informatiu de la variant de la Vall d’en Bas. Les entitats promotores han decidit portar-les fins a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de Girona en bicicleta, seguint la via verda del Carrilet, com a símbol de les propostes de mobilitat sostenibles que volen traslladar a la Generalitat. Salvem les Valls i el Centre de Sostenibilitat Territorial no s’han volgut quedar amb el no a la variant de les Preses, i hi proposen mesures alternatives. Creuen que les úniques obres que s’han de fer són les rotondes projectades a la C-152, a la intersecció amb la carretera del Corb i la de la banda sud, però a l’alçada de la cruïlla de l’escola de la Bòbila. A banda d’això, proposen instal·lar semàfors intel·ligents, prohibir el gir a l’esquerra a la travessera de les Preses, aplicar estrictament la restricció de vehicles pesants als túnels de Bracons, permetre el pas de camions de tres eixos només entre les 8 del vespre i les 8 del matí, i elaborar un pla de mobilitat comarcal.

Al voltant de 2/4 de 2, els mambres de les entitats promotores de les al·legacions han arribat a la seu del Departament de Territori a Girona per lliurar les al·legacions, l’últim dia que es podien presentar a nivell particular. Allà els esperava l’associació de naturalistes de Girona per donar-los suport. Els organismes, com els ajuntaments de les Preses i la Vall d’en Bas, encara tenen un mes per preparar-les i lliurar-les.

x