La ineficàcia, motiu del tancament de les deixalleries de Sant Joan les Fonts i Sant Feliu de Pallerols

En el marc de les accions aprovades al Consell d’alcaldes, el Consorci SIGMA ha decidit fer un canvi de model en la gestió de residus. És per aquest motiu que les deixalleries de Sant Joan les Fonts i Sant Feliu de Pallerols es clausuraran. Dues deixalleries instaurades fa una quinzena d’anys i que no han resultat ser efectives.

 Francesc Canalias, Consorci SIGMA: Va ser un experiment que no ha sortit com esperàvem. Nosaltres vam optar de fer deixalleries que funcionessin sense personal, i amb el pas del temps hem vist que no han funcionat, i que s’han convertit en un niu de problemes i tensions. I aquestes deixalleries s’han anat convertint amb el pas del temps en abocadors incontrolats, dit francament.

Aquest divendres es tancarà definitivament la de Sant Joan i properament farà el mateix la de Sant Feliu. A partir d’ara totes aquelles persones que utilitzaven aquests dos espais s’hauran de dirigir a la deixalleria comarcal o bé esperar que passi la deixalleria mòbil pel seu poble, que des del SIGMA possibilitaran que passi un cop per setmana. Des de SIGMA també asseguren que ampliaran la flota de deixalleries mòbils.

 Francesc Canalias, Consorci SIGMA: El que farem serà incrementar, en un any, un any i mig vista, el nombre de deixalleries mòbil per augmentar la freqüència. La intensió és que cada setmana vagin apareixent deixalleries. Això ja ho anirem explicant a mesura que ens arribin noves deixalleries.

L’alcaldessa de Sant Joan les Fonts valora positivament el tancament, ja que creu que d’aquesta manera es potenciarà el bon ús de les deixalleries i reciclar de manera correcte.

 Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts: És una mesura positiva, perquè d’aquesta manera es podrà reciclar correctament, si hi ha una persona        que ho controla.

Aquesta mesura va estretament lligada a les accions empreses des del Consell Comarcal en el sistema de recollida de residus amb contenidor tancat, i és que les deixalleries mòbils permetran tenir controlats, també, als usuaris.

Francesc Canalias, Consorci SIGMA: Nosaltres tindrem unes referències lligades a l’ús  targeta i per tant això ens permetrà saber qui fa ús de la deixalleria, i qui en fa un bon ús.