L’Ajuntament de Les Preses dona gratuïtament més de 15 tones de llenya a veïns i veïnes del municipi

Durant els últims 8 mesos, s’han estat realitzant treballs forestals a la muntanya de Xenacs, al terme municipal de Les Preses. Les feines, han consistit en una aclarida silvícola de millora i  una estassada del sotabosc. A més a més d’aquests treballs de millora també s’ha estat realitzant un aprofitament forestal de la pineda de pi roig. Motiu pel qual s’ha obert una pista de desembosc de la fusta.

La pista ha permès que també s’hagin pogut extreure les llenyes d’alzina resultants dels treballs de millora, i és per aquest motiu que l’Ajuntament de Les Preses ha decidit repartir tota aquesta llenya gratuïtament a veïns del municipi.

En total, van ser 74 els veïns que van sol·licitar la recollida, però al no haver-hi llenya per tothom, el consistori va donar prioritat a les famílies amb més necessitat i tot seguit a la gent gran.

 Santi Badosa, brigada municipal: És el primer any que ho fem, i ha tingut molt bona acollida. Hem repartit a 30 veïns. Hem començat a les 8 del matí i aquestes hores pràcticament ho tenim tot recollit. La gent està molt contenta perquè és llenya que tenen per ells, que a nosaltres ens ha sortit d’una neteja forestal a l’Àrea Recreativa de Xenacs i li hem donat un doble ús.

x