El govern espanyol anuncia el decretament de l’estat d’alarma per prevenir la propagació del COVID-19

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat el decretament, aquest migdia, de l’estat d’alarma arran de l’epidèmia de Covid-19.

L’article 116.2 de la constitució espanyola diu que el govern, amb un previ acord del consell de ministres, pot declarar l’estat d’alarma al territori en cas de catàstrofes naturals, crisis sanitàries o paralització de serveis públics de primera necessitat.  L’estat d’alarma està recollit a la Llei orgànica 4/1981 i no pot superar els 15 dies. En cas que el govern espanyol volgués allargar aquest període, hauria de demanar una pròrroga al Congrés dels Diputats.

Durant les setmanes d’estat d’alarma, l’executiu espanyol podrà:

  • Regular i limitar la circulació a persones i vehicles en hores i llocs determinats.
  • Confiscar tota mena de béns de manera temporal, intervenir i ocupar indústries com ara fàbriques, explotacions o locals, llevat de domicilis privats, també provisionalment.
  • Limitar o racionar l’ús de serveis i el consum de productes de primera necessitat.