L’activitat del sector primari es manté per garantir l’abastiment de productes de primera necessitat

Alimentar el bestiar és una necessitat bàsica per als ramaders, i els agricultors necessiten tenir ben cuidats els camps.

Al sector primari, la feina no s’atura, i el coronavirus tampoc ha alterat el seu ritme de treball diari. Tot i això, sí que s’han implementat mesures per prevenir el contagi de la malaltia.

Albert Puigdemont, ramader:Una de les coses que sí que tenim precaució és amb el personal: hem establert uns torns per reduir les possibilitats de contaminació, i inclús nosaltres revisem contínuament els protocols de l’empresa.”

Tot i no disposar de dades concretes, el sindicat Unió de Pagesos afirma que les vendes poden haver-se mantingut o reduït per segons quin productor, però que la rutina del sector es manté malgrat la crisi pandèmica. Això fa que tot el col·lectiu, sigui o no vinculat a un sindicat, recalqui la seva importància i la necessitat de fer un consum de proximitat.

Albert Puigdemont, ramader: “Els aliments han de sortir cada dia, i els animals s’han de cuidar cada dia. L’alimentació és molt important i que la gent tingui l’opció d’abastir-se’n cada dia. Seria bo que el consumidor també pensés amb això a l’hora de comprar producte el més local possible.”

La producció agrícola i ramadera, l’activitat pesquera, i les feines que treballen en la transformació dels productes es mantenen vigents durant la crisi, com a integrants de la cadena d’abastament alimentari.

x