Els CAP no poden tramitar baixes laborals per factor de risc davant possibles contagis

Els darrers dies, professionals dels Centres d’Atenció Primària de la Garrotxa han alertat de contínues trucades que arriben a col·lapsar les línies telefòniques, per part de treballadors amb malalties cròniques o casuístiques que demanen la baixa laboral. Són persones amb diabetis, asma o treballadores embarassades que creuen que poden patir riscos en cas de contagi per coronavirus.

A l’hora de tramitar baixes, però, les instruccions als Centres d’Atenció Primària són clares.

Glòria Bassets, directora Atenció primària Fundació Hospital d’Olot i Comarcal Garrotxa: Es fan baixes per coronavirus, en aquells casos possibles o confirmats que s’han diagnosticat des d’un professional de la salut i també es fan baixes en aquelles persones que són contactes estrets d’aquests casos perquè no volem que si desenvolupen la malaltia puguin contagiar-la als seus centres de treball.

A dia d’avui, els Centres d’Atenció primària només tramiten baixes per malalties diagnosticades, no en d’altres supòsits.

Glòria Bassets, directora Atenció primària Fundació Hospital d’Olot i Comarcal Garrotxa: Tot el que són baixes per cuidar familiars, criatures o baixes perquè tenim alguna malaltia que podria ser factor de risc de gravetat en cas de contagi, aquestes baixes a dia d’avui no les fem des d’atenció primària.

En aquests casos, és el departament de salut laboral de cada empresa que ha de prendre la decisió.

Glòria Bassets, directora Atenció primària Fundació Hospital d’Olot i Comarcal Garrotxa: Ha de decidir si dins l’empresa pot o no pot reubicar aquest professional. Si es pot reubicar es reubica, si no es pot i hi ha molt de risc, l’empresa ha de decidir què ha de fer.

Són les instruccions als Centres d’Atenció Primària a dia d’avui. Els consultoris només poden atendre peticions de tramitacions de baixes per malaltia diagnosticada, contagi per coronavirus o prevenció per a persones que hagin tingut contacte directe o proper amb persones contagiades.