La Caritat i la Residència Montsacopa d’Olot també confirmen positius per coronavirus i agraeixen el suport que reben de la comarca

Tot i que la Residència del Tura conté el nombre més preocupant de positius per coronavirus, així com de defuncions d’usuaris amb símptomes compatibles, en els darrers dies a Olot s’han detectat positius també a les residències de La Caritat i Montsacopa.

Pep Berga, alcalde d’Olot: en el cas de Montsacopa, es tracta només d’una persona, un positiu que està perfectament identificat i confinat i no és motiu de tanta preocupació. En el cas de La Caritat, sí que hi ha hagut més casos positius. Se’n va fent un seguiment diari, es coneixen i hem d’estar molt alerta en tot moment de si algun altre dels resident mostra algun tipus de símptoma.

A les dues residències olotines, les mesures de protecció s’han extremat perquè la resta d’usuaris no en puguin resultar afectats. A la residència Montsacopa, s’ha aïllat a la quarta planta l’únic positiu detectat. Dos residents que esperen resultats de la prova també es troben confinades amb les pertinents mesures de protecció en un espai completament aïllat també a la quarta planta.

Salvador Vilar, director de la residència Montsacopa: Ara estem en aquesta situació: a les tres plantes de residència no hi ha ningú ni amb simptomatologia ni amb cap diagnòstic positiu. En els casos que sospitem, perquè veiem que hi pugui haver una mínima simptomatologia, sol·licitem a Salut Pública que es faci el test, però ja abans de tenir el resultat, abans de fer el test, aquestes persones es posen a la unitat d’atenció intermèdia que hem habilitat especialment a la quarta planta.

Diferents responsables i agents de les administracions comarcals s’han coordinat aquests dies entorn una comissió de serveis socials amb l’assessorament de professionals sanitaris per coordinar i distribuir eficientment entre les residències i altres estaments el material que ha arribat fins a la data.

Salvador Vilar, director de la residència Montsacopa: La comissió la formen el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Salut, l’Ajuntament i el Consell Comarcal, que estan treballant molt bé i molt coordinadament. Nosaltres estem en permanent contacte amb ells i la veritat és que estan fent una tasca exemplar i extraordinària quant a obtenció del material i gestió del material que puguem necessitar. El material ha arribat gràcies a aquesta feina que han fet des de la comarca, no pel que ens pugui haver arribat des de les adminsitracions autonòmica o central

Pep Berga, alcalde d’Olot: La Comissió de serveis socials que està creada té molt en compte en tot moment de tenir incorporades persones que vénen del món de la Salut, que són les que a cada moment ens orienten sobre les mesures que cal prendre.

Salvador Vilar, director de la residència Montsacopa: També voldria fer esment d’empreses que hem contactat i que ens han ajudat, que també ens han subministrat material. I estem molt i molt satisfets de l’equip de personal i dels professionals que tenim, de la implicació constant que hi ha, cada dia, i aquest és un agraïment del qual vull deixar-ne constància públicament.