La crisi del coronavirus agreuja la situació econòmica de les escoles concertades

L’escola concertada, des de fa ja uns anys, pateix un infrafinançament per part del departament d’Educació. Ara amb el confinament i l’estat d’alarma, algunes famílies es troben amb dificultats per pagar les quotes.

Per començar, els centres concertats es financen per dues fonts. El concert que tenen amb la Generalitat els permet pagar el sou dels docents i el personal d’administració i serveis.

Meritxell Ruiz, directora Escola Pia Vilanova i la Geltrú: Per exemple en el nostre cas un 30% dels docents no queden coberts, de la mateixa manera que aquelles despeses de funcionament que tenim, només la subvenció cobreix el 20%. Com a escola hem de seguir fent front al 80% d’aquestes despeses i al 30% dels docents de l’escola que el concert no recull.

I a més, hi ha la quota que paguen les famílies, que es destina a la sisena hora, la resta de personal i els costos de manteniment. Els centres han optat per mantenir seguir-la cobrant, restant-ne la part del menjador, excursions i extraescolars, mirant individualment cada cas.

Nemesio Rocamora, director Cor de Maria Mataró: El 75% és el que s’hauria d’incrementar del que rebem de la Generalitat en concepte de funcionament per equilibrar el que seria la despesa de les escoles públiques. Aquest dèficit en el finançament fa que les aportacions de les famílies sigui imprescindible per sostenir les nostres escoles avui dia.

Meritxell Ruiz, directora Escola Pia Vilanova i la Geltrú: El que hem traslladat al departament es que aquests mesos, mentre això duri, es pugui tractar la concertada com servei públic és i anàlogament a l’escola pública. Entenem que és un camí que s’ha d’avançar poc a poc però que aquests dies sí que seria necessari que fos així mentre durés el tancament de les escoles.

Per mirar d’alleugerir el problema, el departament d’Educació va anunciar ahir a la tarda que avançarà el pagament de les despeses de funcionament per aconseguir millorar la seva liquiditat. El departament però, també ha reconegut l’infrafinançament d’aquestes escoles i ha donat com a alternativa que les concertades que ho necessitin passin a convertir-se en escoles públiques.

Algunes de les escoles concertades ja han hagut d’acollir-se a expedients de regulació temporals d’ocupació, sobretot pel que fa al personal subcontractat de menjador, administració i extraescolars.

El departament ha anunciat que indemnitzarà les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels menjadors en casos d’ERTO només en centres de titularitat del Departament.

 

x