David Bueno, director càtedra neuroeducació de la UB: “no em preocuparia ni per l’avaluació ni el temari que no s’ha fet”

El sistema educatiu viu en el dubte de quan es produirà el retorn a les aules i com es recuperarà el temari que no s’ha donat a classe. Doncs bé, sobre aquesta qüestió hem escoltat una veu autoritzada que treu ferro a aquest problema.

Entrevistat per Olot Televisió el director de la càtedra de Neuroeducació de la UB, David Bueno, defensa que durant el confinament simplement s’han fet coses diferents i que caldrà tenir-ho en compte a la tornada. Aquest és un abstracte de l’entrevista que li vam fer.

“El que és important és que quan puguem tornar ho fem bé. És a dir, el temari que no s’ha fet ja el farem. El podem fer el curs vinent, ningú ens obliga a acabar-lo aquest curs. Ateses les circumstàncies no només és lògic sinó que també és sa no acabar-lo aquest curs.”

“Tampoc em preocuparia l’avaluació. Els mestres coneixen molt bé els seus alumnes, els han tingut durant un trimestre i mig ben llarg a les aules. Per tant saben molt bé de tot el què són capaços de fer. L’avaluació no ens ha de preocupar, ni tan sols a secundària i batxillerat. A segon de batxillerat ens preocupa la selectivitat perquè és la porta d’entrada a la universitat, però tret d’això la resta ja es recuperarà. Els que segueixen seguiran i els que els hi costa més, els hi seguirà costant”.

“En algunes conferències que he fet online, alguna persona em deia que havia redescobert que estar amb els fills és molt agradable i que estar amb la parella pot ser un moment de tranquil·litat perquè no anem amb presses. Això ho hauríem de mantenir. De fet fins i tot he llegit d’algun sociòleg que deia que hauríem d’aprofitar això per potenciar el teletreball i aquelles feines que podem fer moltes coses des de casa, perquè hem d’anar cinc dies a la feina cada setmana, perquè no quatre, i el cinquè treballem però des de casa i d’una altra manera”.

x