L’Ajuntament d’Olot comunica el nou calendari del contribuent i anuncia 280.000 euros per a programes socials per lluitar contra la COVID-19

L’Ajuntament d’Olot ha celebrat avui el segon ple telemàtic en el marc de la crisi del coronavirus, un ple importat en què els grups han donat compte de les mesures per combatre els efectes socials econòmics de la pandèmia, que els grups han treballat conjuntament els últims 15 dies.

Els grups han previst un fons social de 280.000 euros per a programes socials provinents del 20% del superàvit, el màxim permès per l’Estat espanyol. També es preveu un fons econòmic, que es podrà dur a terme a partir de la modificació del pressupost. Paral·lelament, l’Ajuntament ha sol·licitat una ampliació de la pòlissa de tresoreria en 2,5 milions d’euros per poder pagar a treballadors municipals, proveïdors i atendre eles terminis d’impostos i taxes.

Pep Berga, Alcalde d’Olot: Tot el que en definitiva és important per les famílies, això correspondrà tot en aquest fons social. L’altre que també era molt important era el fons econòmic. Aquest sí que es nou, l’Ajuntament no l’havia tingut mai. Una vegada creat el fons hem d’actuar amb la màxima rapidesa possible

Anna Barnadas, portaveu ERC Olot: Ara la feina, penso que des d’aquest grup de taula de treball municipal, és intentar trbar els recursos per proveir aquests fons per ajudar als veïns i veïnes de la ciutat que ho necessitin.

Lluís Riera, portaveu CUP Olot: Sense el petit comerç, sense els autònoms, sense les botigues i sense gent als carrers, etc. quan tot això passi serà impossible que la ciutat torni a estar plena de vida.

Aquestes mesures se sumen a les ja decidides durant el mes d’estat d’alarma, entre les quals es troba l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica i l’assignació de Dinàmig com a oficina de reactivació econòmica, per centralitzar les ajudes a empreses i autònoms. L’Ajuntament ha donat opció als residents en habitatges municipals a repercutir-los el lloguer en els propers mesos, una mesura a la qual només s’hi ha acollit un 20% de les famílies. També s’ha aprovat per decret el preu màxim pel servei funerari en poc més de 2.200 euros, i l’assignació a la Funerària Besora dels serveis per defuncions a l’hospital, residències i altres espais medicalitzats.

Amb el no cobrament dels serveis municipals no efectuats, l’Ajuntament d’Olot es farà càrrec del pagament d’almenys 29.000 euros al mes.

Josep Guix, portaveu PSC Olot: Cal dir que aquest sistema de treball, que és positiu i l’hem sabut fer durant aquests dies. Pensem que també seria positiu per fer-ho en un futur, i que per tant els grups treballem amb la mà estesa.

El ple també ha aprovat el nou calendari del contribuent. Tant les taxes de mercats, com l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica com les diverses exaccions es cobraran el 31 de maig. Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, tant domiciliat com no, es cobrarà en dos pagaments del 50% cadascun. El primer d’ells es corbrarà el 30 de juny i no el 31 de maig com estava previst fins ara.

Els grups han acabat aprovant l’adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus i una moció presentada per la CUP i adoptada unitàriament pels grups, per posar les persones al centre de la vida i sol·licitar de manera urgent mesures econòmiques pal·liatives als ens supralocals.