Riudaura facilita la connexió d’Internet als més joves i contacta amb els majors de 65 anys o amb malalties greus

Un dels molts ajuntaments que ha adquirit mascaretes a través del Consell Comarcal de la Garrotxa és Riudaura, que n’ha comprat 150 pels veïns més vulnerables. Des que va començar la pandèmia, el consistori vetlla pel benestar de les diferents franges d’edat del municipi, amb especial atenció en els majors de 65 anys o les persones que pateixen malalties cròniques a través del contacte telefònic.

Pel que fa als més joves, ha posat els mitjans perquè puguin seguir el curs de forma telemàtica.

Agustí Llop, alcalde de Riudaura: S’està fent un seguiment telefònic a aquestes persones, se’ls han posat en coneixement totes les possibilitats de serveis assistencials, estem coordinats amb el Consorci d’Acció Social pels casos detectats i els que puguin anar sortint.

També es va fer una crida als estudiants del municipi sobre quines eren les seves necessitats. Vam veure dues tipologies, les que els hi faltava connexió que ja vam parlar amb una empresa de la comarca a la que estem molt agraïts. Els ordinadors de la gent que li feien falta van sortir dels ordinadors de l’ajuntament. La llista de persones segueix oberta.