Restringiran un carril als túnels de Bracons per a la col·locació d’una malla de protecció

A partir de dilluns 27 d’abril i fins dijous, el carril dret en sentit d’Olot dels túnels de Bracons quedarà restringit al trànsit, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, per a la col·locació d’una malla de protecció.

La restricció afecta dos quilòmetres, concretament, del punt quilòmetric 158 al 160. L’actuació, no obstant, no suposarà cap restricció al pas de vehicles, ja que en tot moment restarà obert al trànsit un carril per cada sentit de circulació.

x