El Consell Comarcal crea una comissió tècnica per informar els ajuntaments sobre el desconfinament

La manca de directrius i normatives clares sobre com s’ha de planificar el retorn a la nova normalitat ha portat el Consell Comarcal de la Garrotxa a crear una nova comissió de treball liderada pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA.

El grup està format per tècnics, caps d’àrea i representants de diferents sectors, que faciliten informació clara i contrastada als alcaldes sobre els passos a seguir.

Francesc Canalias, Director Consorci SIGMA:  S’ha fet d’aquesta manera veient l’asimetria que hi havia entre tots plegats, i les ordres contradictòries que estan sortint des de Madrid i des de Barcelona, intentar posar una mica d’ordre en el procés de desescalat i donar una imatge coherent per part de tothom. Hi ha un representant tècnic de Joventut, de Cultura, tècnics i caps d’àrea dels diferents organismes administratius, per anar posant sobre la taula totes les coses que vagin afectant el retorn a la normalitat. La comissió el que fa és posar ordre tots els aspectes perquè uns no siguin contradictoris amb uns altres.

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa també actua com a punt de referència per als diferents sectors professionals que es preparen per la reobertura progressiva amb molts dubtes sobre la taula. El seu director, Francesc Canalias, assegura que els informaran de totes les normatives a mesura que es concretin.

 

x