Les dones són les més afectades per la crisi social a la Garrotxa

Segons les dades de seguiment del Consorci d’Acció Social, la crisi de la COVID-19 està provocant un canvi en el perfil dels usuaris que recorren als serveis socials a la Garrotxa: algunes d’elles són persones afectades per ERTOS o que s’han trobat sobtadament en una situació econòmica precària; la majoria dones amb fills al seu càrrec.

Teia Fàbrega, Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: Dones que estaven en una situació d’irregularitat, que feien atenció domiciliària i han deixat de fer la feina, dones amb fills, monoparentals, molt preocupades pels ingressos però també pel tema educatiu online.

La crisi de la COVID19 ha posat de manifest l’escletxa tecnològica i la manca de competències digitals en determinats col·lectius. Alhora, també han incrementat les conductes addictives. Per això el Consorci, el programa de prevenció de drogodependències i l’Institut Municipal d’Educació han creat un conjunt de propostes de sensibilització.

Teia Fàbrega, Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: En aquests moments una de les que més preocupa és la de les pantalles, quan una persona per la seva situació personal o per edat, entra en un procés d’addicció, fàcilment pot ser addictiu a diferents aspectes.

ON OFF, sobre l’ús de pantalles, T’ho empasses tot, al voltant del consum d’alcohol, Sortim, de prevenció del consum de tòxics i Sota Pressió, d’habilitats socials, són els quatre programes que es desenvoluparan en el marc d’aquesta iniciativa.