Aquest dilluns comença la preinscripció telemàtica al Pla de Transició al Treball de la Garrotxa

L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot ha informat a través de la seva pàgina web que el període de preinscripció al PFI/PPT (Pla de Transició al Treball) Garrotxa començarà aquest proper dilluns 25 de maig i s’allargarà fins al 5 de juny.

La preinscripció s’haurà de realitzar de manera telemàtica i només en cas de dificultats, l’interessat o interessada podrà posar-se en contacte amb el PTT Garrotxa per sol·licitar cita prèvia i completar-la presencialment.

El PFI/PTT Garrotxa és un curs de 1000 hores adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no disposen del títol d’ESO, amb l’objectiu d’ajudar-los a inserir-se al món laboral o donin continuïtat a la seva formació. Ofereix formació bàsica i professional en els àmbits d’Auxiliar de comerç i atenció al públic, Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electròniques i Auxiliar d’hostaleria.

Per tal de realitzar la preinscripció, els interessats han de presentar la fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport, la fotocòpia de la Tergeta de la Seguretat Social i el certificat d’estudis que acredita els cursos acabats a l’ESO. Els menors d’edat també han de presentar la fotocòpia del llibre de família o similiar i el document d’identitat del pare, mare o tutor.

Aquesta documentació està subjecta a confirmació. La panddèmia de la COVID-19 també podria fer variar el calendari de la preinscripció.

Per a més informació, els interessats poden adreçar-se a la pàgina del PFI-PTT al web de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot:

x