Educació redueix la ràtio d’alumnes de 3 a 6 anys a 8 o 10 nens i nenes per aula

Finalment, el Departament d’Educació ha establert que la ràtio d’alumnes per aula de 3 a 6 anys amb la reobertura de juny serà finalment de 8, en el cas de P3, i de 10 alumnes per aula en el cas de P4 i P5, i no de 13 com s’havia previst inicialment.

Cada alumne haurà de disposar de com a mínim quatre metres quadrats. L’horari per a l’acollida dels infants els pares dels quals no se’n puguin fer càrrec serà de les 9 del matí a la 1 del migdia.

En el cas de les llars d’infants, l’horari d’acollida és el mateix, tot i que la ràtio és més reduïda, fins a cinc nens i nenes. Caldrà garantir quatre metres quadrats per nen o nena i un metre de distància tant al menjador i com per dormir la migdiada.

Les famílies que portin infants d’1 a 6 anys hauran de presentar una declaració responsable. Només es permet el menjador en aquest tipus de centres.

Material net i desinfectat pertinentment

Les joguines que siguin de plàstic es rentaran al rentaplats, les de roba a la rentadora i les de fusta, amb un drap humit. No hi haurà joguines que no es puguin rentar. S’intentarà que siguin d’ús individual.

Els xumets i els biberons s’hauran de guardar en estoigs individuals i es tornaran cada dia a les famílies perquè els desinfectin.

Reobertura amb restriccions

El curs 2019-2020 acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Mentrestant, es preveu certa activitat als centres per als cursos que acaben cicle i per als que es preparen per a alguna prova com ara la selectivitat. El retorn, però, és voluntari.

Cada centre haurà d’elaborar el seu pla de reobertura amb la previsió d’alumnes i professors que tindrà al juny. Es prioritzaran els menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus pares treballin fora de casa. En el pla també s’hauran d’especificar els espais disponibles. Els alumnes sempre han de disposar del mateix espai, amb el mateix docent sempre que sigui possible.

Es preveuen fins a 13 alumnes per aula a sisè, atenció personalitzada en qualsevol nivell, i atenció a l’alumnat de l’àmbit rural que no tingui accés a Internet. Als instituts poden haver 15 estudiants per aula en cas de final d’etapa. També es contempla l’atenció personalitzada.

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. En funció dels metres quadrats poden estar alhora més d’un grup, però en espais marcats i diferenciats. En cap etapa educativa no es farà ús ni de vestidors ni del gimnàs per fer activitats físiques o esportives.

Només en casos específics es reactivarà el servei de transport escolar. El podran utilitzar alumnes de sisè i la resta de final d’etapa.

El material haurà de ser individual. No es distribuirà paper excepte en casos imprescindibles. S’evitarà la manipulació d’eines i material comú de laboratoris, aules de música o informàtica. Les mascaretes no estaran indicades per sota dels cinc anys.