Propostes de l’àmbit educatiu, les guanyadores del procés participatiu de Tortellà

L’Ajuntament de Tortellà ha donat a conèixer els resultats del procés participatiu que s’ha estat realitzant al municipi aquests últims mesos. Amb un pressupost de 10.000 euros, s’havien de votar unes propostes de les 26 presentades, que juntes no superessin l’import establert.

Després de 124 participants comptabilitzats, s’han donat per guanyadores dues propostes de l’àmbit educatiu. La primera, es tracta de la creació d’un espai infantil i de joc a la Biblioteca municipal.

Josep Reig, Alcalde de Tortellà: És adequar l’espai que tenim a la sala de lectura, dotar-lo de material, de jocs de taula, de lectura per la mainada del poble.

La segona, consisteix en la compra d’un conjunt digital per a l’escola.

Josep Reig, Alcalde de Tortellà: Una pissarra digital, el seu projector, crec que hi ha unes tablets…tot ha sigut en l’àmbit educatiu i això ens fa realment contents.

Pel que fa a les propostes que no han resultat guanyadores, més enllà de la millora de carrers o de l’enllumenat, l’Ajuntament s’ha compromès a realitzar-les més endavant.

Josep Reig, Alcalde de Tortellà: Aquestes coses que nosaltres considerem que s’han de fer tot i no haver estat guanyadores, les farem igualment. Hi ha molt bones idees, nosaltres en prenem nota per poder-les desenvolupar en un futur.

Que el procés participatiu s’hagi dut a terme durant el confinament, ha donat com a resultat un nombre més alt de propostes i un percentatge de participació més elevat que altres anys.