L’AMiPA del CEIP Finestres de Mieres s’oposa a l’obligatorietat de dur el calendari vacunal al dia

Segons el Pla d’Obertura dels centres educatius en fase 2 que va emetre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, estableix com a requisit per tot l’alumnat que assisteixi al centres educatius, tenir el calendari vacunal al dia.

Des de l’AMiPA del CEIP Finestres de Mieres, han manifestat el seu descord amb la mesura, considerant-la il·legal. Afirmen que atempta contra el dret a les famílies a la lliure decisió sobre aquesta qüestió i defensen que no hi ha cap estudi que demostri que tenir el calendari vacunal al dia disminueixi el risc de contraure la COVID-19.

A més, aquesta suposada obligatorietat a tenir el calendari vacunal al dia, consideren que es contradiu amb l’obligatorietat d’escolarització de tot l’alumnat fins als 16 anys. Els infants tenen el dret a reprendre l’activitat escolar i l’administració ha de responsabilitzar-se i posar els recursos que calguin per tal que aquest retorn pugui fer-se amb totes les garanties sanitàries i amb totes les condicions socials, afectives i educatives, i sense discriminacions de cap mena.

A data d’avui, aquesta declaració ha sigut aprovada pel Consell Escolar del CEIP finestres i es procedirà a la presentació d’una moció al ple de l’Ajuntament de Mieres.

x