Mieres demana que es retiri el requisit de tenir el calendari vacunal al dia en el pla de reobertura dels centres escolars

L’Ajuntament de Mieres ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una proposta d’acord que demana a la Generalitat retirar el requisit de tenir el calendari vacunal al dia en la reobertura dels centres educatius. També demana que es doni autonomia als centres, adaptant-se a la seva realitat, i que l’administració es responsabilitzi que el retorn pugui fer-se amb les garanties necessàries.

El consistori hi ha fet a instàncies de la proposta de l’Associació de Mares i Pares de l’escola Finestres, que també ha estat validada pel consell escolar d’aquest centre de primària que té escolaritzats prop de 50 alumnes. L’AMIPA remarca que no és una proposta contra les vacunes, sinó contra el requisit per tornar a fer classes, una obligació que cap llei no recull.

Sònia Garcia, membre de l’AMiPA del CEIP Finestres: L’article 10.9 de la llei orgànica 3/1986 estableix que tothom té dret a negar-se al tractament excepte que suposi un risc per a la salut pública o no estigui capacitat per prendre decisions. Aquest requisit de la fase 2 es dona a Catalunya i Castella La-Manxa però no a cap comunitat autònoma més.

Gonzalo Gamboa, membre de l’AMiPA del CEIP Finestres: No estem en contra de la vacunació obligatòria, estem en contra que es faci servir aquest requisit per poder entrar a l’escola. És aquest requisit el que és il·legal i és discriminatori. Si hi ha una nena o un nen que no tingui el calendari vacunal al dia, lluitarem perquè no sigui discriminada.

La instrucció marcada en el Pla de reobertura del departament d’Educació no fa referència a les tutories individualitzades, sinó a la presència a classe.

Gonzalo Gamboa, membre de l’AMiPA del CEIP Finestres: Venir a l’escola no és venir aquí i fer una tutoria individual amb la mestra; aquesta és una altra manera de discriminació, com també ho és que només poden venir els fills dels pares i mares que treballen. Això no és un pla de reobertura de les escoles.

La proposta de l’AMIPA de l’escola de Mieres ha estat traslladada també a Associacions de Mares i Pares de centres escolars de Barcelona i d’altres poblacions catalanes que s’han interessat per la proposta que fa Mieres. També ha estat traslladada a la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya.