L’escola Malagrida d’Olot manté l’esperança de tenir dues línies de P3 el curs vinent després d’obtenir 34 preinscripcions

L’Escola Malagrida d’Olot ha rebut 34 preinscripcions per cursar P-3 al centre el curs vinent, 12 més que les plantejades pel Departament d’Educació, que havia presentat una única línia per iniciar l’educació infantil a l’escola olotina, i no dues com fins ara.

Jordi Ferrarons, director de l’Escola Malagrida d’Olot: El fet de sortir amb una línia menys i que tot i així hi hagi hagut 12 famílies de més que hagin apostat pel projecte educatiu del centre és un dels aspectes que ens acaba reforçant que la nostra línia educativa és prou atraient per a la ciutat.

Avui, els centres educatius han de publicar les llistes de les preinscripcions obtingudes en cada cas. Les revisions de les puntuacions de les famílies i les preinscripcions en d’altres centres acabaran determinant la setmana vinent si el Malagrida manté o no les dues línies educatives o si 12 famílies hauran de buscar un altre centre.

Jordi Ferrarons, director de l’Escola Malagrida d’Olot: Si per la crisi de la COVID s’han de donar situacions de desdoblament, hauran d’acabar entrant més docents. Esperem que els puguem atendre directament des del nostre centre. Això seria el que ens ompliria i ens faria il·lusió.

Avui, l’escola olotina ultima el pla de reobertura propi que aplicarà a partir de dilluns seguint les instruccions del Departament d’Educació. El centre ha fet un sondeig entre les famílies dels més de 400 alumnes per saber quines necessitaran deixar els seus fills al centre. Dels tres cursos d’educació infantil, només sis alumnes utilitzaran les instal·lacions a partir de dilluns. L’escola els ha preparat una aula de p3, amb les taules convenientment separades, amb material individualitzat per no haver-lo de compartir, i algunes zones restringides. També se’ls ha habilitat un espai delimitat per a l’hora del pati. Al llarg de la pròxima setmana el centre també rebrà les tutories amb alumnes de cursos superiors.

Jordi Ferrarons, director de l’Escola Malagrida d’Olot: A la resta de tutories grupals, hi ha grups que tenen 9, 11, 13 alumnes. Algun grup n’acaba tenint 17, i això comportarà que s’hagin de desdoblar.

El claustre de professors de l’escola ha dissenyat un pla de reobertura que contempla nous accessos al centre i circuits diferenciats per evitar el contacte entre els grups. El pla arriba fins a la coordinació amb els serveis de neteja i desinfecció municipals, que passaran pel centre diàriament.

x