Els professionals recalquen la diferència entre els símptomes de la COVID-19 i els de la rinitis al·lèrgica

El número de persones al·lèrgiques augmenta cada any. De fet, segons la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, uns 8 milions de persones pateixen al·lèrgia al pol·len al país, una xifra que equival al 17% de la població.

L’aparició de la COVID-19 ha coincidit amb la primavera i la pol·linització de, per exemple, arbres com els plataners o els bedolls. I es que totes dues malalties són respiratòries i comparteixen diversos dels seus símptomes. Però, com diferenciar el coronavirus d’una rinitis al·lèrgica?

Carol Calero, metgessa CAP Garrotxa: El coronavirus dona molta tos, molta febre i mal d’ossos i músculs i també pot donar la pèrdua de l’olfacte. En canvi en la rinitis, els pacients sobretot tenen molta congestió nassal, molta mucositat aquosa i molt esternut. També pot donar pèrdua de l’olfacte però a conseqüència de la congestió nassal.

Segons el Ministeri de Sanitat, les persones amb al·lèrgies respiratòries tenen les mateixes probabilitats de contraure la COVID-19 que qualsevol altre persona. De fet, les mascaretes quirúrgiques no protegeixen a les persones al·lèrgiques davant del pol·len.

Tot i així, és recomanable seguir una sèrie de consells específics, com ara procurar no ventilar la llar entre les 12 i les 5 de la tarda, quan hi ha més pol·len a l’ambient.

De tota manera, els mateixos professionals i afectats, han constatat que aquest any, tot i el confinament, no hi ha més càrrega ambiental que en altres anys.