L’Ajuntament de la Vall d’en Bas impulsa dues línies de subvencions i un paquet de mesures per fer front a la crisi del coronavirus

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha estat impulsant aquests últims mesos un paquet de mesures econòmiques i socials per fer front a la crisi del coronavirus al municipi finançats a partir del superàvit pressupostari per a l’exercici 2020. Un és d’un valor de més de 60.000 euros i l’altre de 70.000.


Els ajuts contemplen dues línies de subvencions: una adreçada a aquelles empreses que han hagut de suspendre totalment la seva activitat o que han vist reduïda la seva facturació en un 75%. Aquesta línia contempla una subvenció de 400€ per fer front a despeses fixes com la seguretat social, despeses de lloguers, quotes de préstecs o subministraments. En segon lloc, les bases estableixen una línia per donar suport a les empreses de la Vall a implementar mesures de seguretat per adequar-se a la COVID-19 amb una subvenció de 200€.

Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas: Vam fer un estudi de totes les empreses que hi havia, de tota l’activitat econòmica que hi havia. Aleshores, el que hem posat a disposició és perquè ningú es quedi sense si ho sol·licita. Som conscients que és un ajut puntual però que pot ajudar.

Dins el paquet de mesures, hi ha el d’avançar el període de pagament als proveïdors de l’ajuntament; modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament com ara l’IBI o les escombraries, el cementiri municipal, fraccionar i ajornar el pagament dels tributs municipals, descomptar de la part proporcional que correspongui aquells serveis municipals que no s’han pogut utilitzar (llar d’infants, pavelló, etc.).

Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas: Si ho sumem tot, fem aquest esforç important, però que hem d’intentar ajudar després d’escoltar. Això però no serviria de gaire res si no anés acompanyat d’una altra línia, que és el foment del kilòmetre 0, el foment del nostre municipi, de la comarca…