Les pluges provoquen un esvoranc a l’Avinguda Lluís Companys de Besalú que evidencia problemes al subsòl

Besalú es troba partida en dos, pel que fa a la seva mobilitat i accessos amb vehicle. I tot per un esvoranc que ha aparegut al mig de la carretera de l’Avinguda Lluís Companys, que talla els dos sentits de la marxa. Des d’aquesta setmana, un forat afecta la rutina dels veïns, que s’agrupa al voltant del clot per veure els treballs de reparació d’un asfalt que ha acabat cedint.

Lluís Guinó, alcalde de Besalú: “És un problema de la consistència de la força i els materials que hi ha sota el paviment. Els primers cinc metres estan constituïts per sediments poc resistents.”

El corriment de terres del ferm, provocat per les pluges d’aquest 2020 segons un primer diagnòstic, evidencia un problema estructural: el subsol de Besalú i en especial de la seva carretera principal té deficiències, al ser construït sobre part de la llera de la riera de Capellades. De moment, s’han demanat informes al Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials per reparar l’afectació.

Lluís Guinó, alcalde de Besalú: “No és només un problema de corrents d’aigua. Si realment té conseqüències de caire geològic s’haurà d’injectar material de més qualitat. Estem atents al que diguin els tècnics.”

Les obres tenen un cost previst de 36.000 euros, que pot variar depenent de la solució definitiva que s’apliqui a un esvoranc que té diversos metres de fondària. Tampoc hi ha una data clara de reobertura de la via.

x