Sant Jaume de Llierca vol aprovar inicialment el POUM a la tardor

Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, més conegut com a POUM, regula el creixement, la millora i la transformació dels nuclis, a més de detallar les activitats en sòl urbà, rústic i industrial, les infraestructures locals i territorials i la protecció del patrimoni natural i arquitectònic. Sant Jaume de Llierca vol disposar d’un POUM abans d’acabar l’any, i en aquests moments redacta el projecte per portar-lo a aprovació inicial entre finals d’estiu i la tardor d’aquest 2020.

Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca: “El POUM tindrà en compte aspectes més importants o rellevants sobre el seu entorn i el paper que ha de jugar en el global de la comarca. Tindrem una garantia en les properes dècades que tot el que es faci tindrà una coherència basada en estudis tècnics més detallats.”

Pel que fa a la trama urbana, el POUM haurà de definir bé l’espai que hi ha entre la urbanització del Bosc d’en Puig i l’eixample de Sant Jaume, per a poder-hi construir habitatges unifamiliars, una demanda que noten des del consistori. El Pla també ha de preveure el desenvolupament que hi pot haver al polígon de Poliger.

Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca: “El sector sud està gairebé ple, però podem créixer pel sector nord per incorporar més de 6 hectàrees al municipi. Però aquest creixement ha de ser equilibrat segons la disposició que es necessiti a la comarca.”

Tota la tramitació del POUM està valorada en 100.000 euros, i un cop s’hagi fet la seva aprovació inicial, s’haurà d’esperar a la validació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.