Els veïns de l’Hostal del Sol defensen l’alternativa d’un tram semisoterrat a la variant i demanen replantejar la mobilitat a la ciutat

L’associació de veïns de l’Hostal del Sol es va refundar el 2015 per reactivar el barri, on hi viuen unes 150 persones, i fer front al projecte de variant nord del govern espanyol, que plantejava el desdoblament del viaducte que divideix les seves residències de la resta de la ciutat.

L’associació està satisfeta que l’estudi informatiu enllestit per la Generalitat inclogui, juntament al desdoblament del viaducte i l’alternativa del túnel a la muntanya del darrere plantejada el 2009, una tercera opció que posa sobre la taula el semisoterrament d’un tram a l’altura del barri en substitució del viaducte actual.

Alba Colomer, secretària de l’Associació de Veïns de l’Hostal del Sol: És una opció que pensem que tindria un menor impacte per la ciutat ja no només pel barri.

L’alternativa és compartida per tècnics i polítics locals i és la defensada des de l’Ajuntament.

Alba Colomer, secretària de l’Associació de Veïns de l’Hostal del Sol: En la darrera reunió que es va fer se’ns va dir que la opció de desdoblar el tram actual era inadmissible per l’impacte que tindria, per tant estem contents que tinguin aquesta posició des de l’ajuntament i prioritzin el soterrament i l’impacte de la infraestructura.

Més enllà de la construcció de la variant nord d’Olot, l’Associació de Veïns de l’Hostal del Sol creu que ha arribat l’hora de replantejar en paral·lel el model de mobilitat de la ciutat, que ajudarà a descongestionar les carreteres de trànsit motoritzat.

Alba Colomer, secretària de l’Associació de Veïns de l’Hostal del Sol: Pensem que hi ha tot un altre gruix de mobilitat important que noe s resoldrà amb la variant i és important repensar quin és el model de mobilitat a la ciutat i optar per altres alternatives que permetin descongestionar fins i tot abans de construir la variant.

Els estudis informatiu i d’impacte ambiental de la variant nord d’Olot es posaran a exposició pública properament. El termini permetria desenvolupar el projecte constructiu durant el 2021 i començar els treballs el 2022. L’associació de veïns està satisfeta per haver estat considerada part en el procés i tenir la possibilitat de fer-ne el seguiment.

x