L’Ajuntament d’Olot ja ha atorgat els Ajuts 500 a la meitat dels sol·licitants

A hores d’ara, l’Ajuntament d’Olot ja ha realitzat el pagament dels 500 euros d’ajut a 186 a responsables d’activitats econòmiques, principalment emprenedors i autònoms que es van veure afectats negativament per la irrupció de la pandèmia del coronavirus a la ciutat.

Fins a la data s’han pogut atorgar 93.000 euros, pràcticament la meitat de les peticions rebudes, un total de 400. La resta de pagaments s’ha previst efectuar-los entre a principis i mitjans de juliol.

Ara, el consistori comença a desplegar ara el pla de reactivació aprovat pel ple municipal, 122 accions concretes per pal·liar els efectes econòmics negatius de la COVID.

L’Ajuntament d’Olot havia destinat un total de 205.000 euros als Ajuts Olot 500, a més de 295.000 euros per a la creació d’un fons social per ajudar a fer front a l’afectació de la COVID a la ciutat.

x