El Club Natació Olot emprèn la segona fase de la remodelació de les instal·lacions després de l’aprovació dels socis

Després d’haver-se ajornat pel coronavirus, la setmana passada es va dur a terme finalment l’Assemblea General Ordinària del Club Natació Olot. Un cop presentada la liquidació dels comptes del 2019 i el pressupost previst pel 2020, es va mostrar la proposta de finançament per iniciar la segona fase de les obres de remodelació del club, que es va aprovar per unanimitat. Aquesta fase contempla com a punts principals la construcció d’uns nous vestidors i l’edifici que ha d’acollir els espais socials i administratius fora de l’àmbit esportiu del club.

Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot: Això falta fer, perquè durant l’hivern els que surten dels vestidors de competició fins a la sala d’aigües han de passar per fora. I també s’ha de remodelar l’edifici central, que ha de tenir el bar, la sala de juntes o la zona de spa, entre altres espais.


Segons la junta directiva del club, es pot tirar endavant aquesta segona fase de les reformes sense alterar significativament les quotes de soci.

Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot: Amb els fons propis que tenim, els que generem i el crèdit que signarem es podrà tirar endavant les obres de la segona fase sense incrementar de forma significativa el preu de cap soci.

Durant l’assemblea del Club Natació Olot també es va aprovar el primer Protocol d’Assetjament sexual o per raó de sexe, que hauria de donar més seguretat als treballadors i usuaris del club.