Una mitjana de 500 persones al dia es queden sense poder visitar els gorgs de les Planes d’Hostoles

En l’última quinzena de juliol, els gorgs de Les Planes d’Hostoles han arribat al topall d’aforament cada dia, amb un màxim de 200 visitants amb reserva prèvia. Però les xifres més impactants no són les de les persones que hi accedeixen, sinó les que es queden fora per manca de planificació.

Segons ha comptabilitzat la Fundació Emmys, que s’encarrega de la gestió de l’espai amb el suport de l’ajuntament de les Planes, representa el 70% del total diari, és a dir, gairebé 500 persones.

 Marc Vilahur, Director Fundació Emmys: Molta gent no pot gaudir dels gorgs perquè no ha tingut la previsió de venir a veure els gorgs pel seu valor natural amb previsió.

Eduard Llorà, alcalde de les Planes d’Hostoles: És complicat encertar tots els canals d’informació, però la gent continua pensant que  no estaran tan plens com perquè hagin de fer una reserva amb molts dies d’antel·lació. Però molts dies ja està reservat la pràctica totalitat del dia posterior i ens trobem amb aquesta dinàmica, el 70% de la gent que ve no pot entrar al mateix moment.

Les Planes d’Hostoles ha estat el primer ajuntament de la Garrotxa en fer pagar per accedir a un espai natural d’interès. Les dades d’aquest mes de juliol, el segon amb la nova regulació, refermen l’ajuntament en la necessitat d’aplicació de mesures restrictives.

Eduard Llorà, alcalde de les Planes d’Hostoles: Això ho hem fet bé, ho estem gestionant amb dificultats i problemàtiques, i coses que podem anar millorant. Però en tot cas aquest estiu no tindrem la sensació de no haver fet res davant una situació que ja preveiem el mes de març.

 El turisme de proximitat d’aquest estiu ha fet créixer en un 300% l’interès per les zones de bany com la dels gorgs de les Planes, que es preveu que augmenti encara més durant l’agost.

Deixa un comentari