El Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa podria quedar resolt al setembre

El març de l’any passat es va aprovar inicialment el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, que ha de regular l’ordenació i gestió d’aquest espai natural, però fins ara estava encallada la seva aprovació definitiva. Això podria tenir lloc aquest mateix setembre, segons el Consell Comarcal de la Garrotxa, després d’estimar les al·legacions presentades per les administracions i els privats.

Santi Reixach, president Consell Comarcal de la Garrotxa: “Comptem que a primers de setembre això s’hauria d’aprovar. Es van responent les al·legacions, i crec que el Pla anirà a aprovació a principis de setembre.”

De cara a l’aprovació definitiva, el Departament de Territori i Sostenibilitat hauria fet retocs del pla presentat inicialment, però ja comptaria amb els informes corresponents per a poder tramitar-lo de forma definitiva.

Santi Reixach, president Consell Comarcal de la Garrotxa:“Tenim l’informe d’agricultura i urbanisme, que ens feia falta. Va pel bon camí…mai se sap si el Pla quedarà parat per algun altre tema, però tot marxa segons el previst.”

De totes maneres, l’Associació de Propietaris de l’Alta Garrotxa, que representaria a un 40% del territori afectat, assegura que no els han contestat les al·legacions i espera que el Pla no tiri endavant sense comptar amb les seves aportacions, ja que consideren que el document està pensat per convertir l’Alta Garrotxa en un reclam per la gent que ve de fora.

El Pla de protecció abasta més de 50.000 hectàrees, que es reparteixen entre 13 municipis.

x