Escoles i instituts de la comarca dissenyen plans de retorn amb reducció de professors per grup i alternatives per un possible confinament

L’institut escola públic Salvador Vilarrasa de Besalú ha hagut de dissenyar un pla de retorn al centre educatiu per a les diferents etapes educatives d’infantil, primària i secundària. L’ha concebut sota el plantejament dels anomenats grups bombolla que restringeixen els contactes amb altres grups i amb els docents que faran les classes.

Cada grup utilitzarà aules multifuncionals i se’ls assignarà un nombre limitat de professors. La diferència es troba en el nombre d’aquests professors. Per a infantil i primària, l’equip per grup no superarà els tres docents. A la secundària, l’equip de professors per grup seran d’entre 6 i 7.

Pep Invernó, director Institut escola Salvador Vilarrasa de Besalú: Treballarem en àrees: artístic, ciències, lletres…als professors els implica una feina considerable perquè s’hauran de preparar diferents assignatures per reduir el nombre de professors que passin per cada grup.

En cas que l’aula rebi un docent eventual, aquest haurà de fer la classe amb mascareta d’un disseny que no permeti contagiar ni ser contagiat. L’últim barracó arribat l’any passat, amb espai per a quatre aules, els permetrà desenvolupar l’activitat amb les noves ràtios establertes des de la Generalitat.

Pep Invernó, director Institut escola Salvador Vilarrasa de Besalú: Ens van ficar un mòdul nou en previsió d’anar desdoblant l’ESO. Tindrem un tècnic d’educació infantil per aquells grups de P3 i P4 més nombrosos i que passen de 20.

Per criteri pedagògic, tots els alumnes de l’institut escola de Besalú estaran obligats a dur la mascareta mentre es moguin per les instal·lacions, independentment de l’etapa educativa que cursi, i només se la podran treure un cop arribin a l’aula i comencin la classe.

Es restringirà l’accés al centre per part dels pares. Per als alumnes, hi haurà doble accés o sortida en el hall principal i des del pavelló. Els canvis també afecten el menjador.

El pla també preveu un escenari de retorn al confinament. En aquest cas, s’ha garantit el desenvolupament de l’expedient curricular dels alumnes i l’accés a dispositius electrònics amb nova adquisició de material.

Pep Invernó, director Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú: El que ens hem plantejat és fer una formació amb aquests cursos perquè en cas que hi hagi confinament puguin treballar de manera autònoma a casa i que d’alguna manera els pares puguin fer de pares i no de mestres.

x