L’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a fer realitat la depuradora de Riudaura al 2022

Riudaura és un dels únics municipis de la Garrotxa que no disposa de depuradora, i fa més d’una dècada que espera que se’n desencalli la construcció.  I es que després de que l’Agència Catalana de l’Aigua, que havia previst construir la depuradora a l’actual sexenni sexenni (2016-2022), finalment va desestimar-ho i va traslladar els projectes al període del 2022 al 2027, juntament amb la d’Oix i la de l’Alt Fluvià a la Vall d’en Bas.

Agustí Llop, alcalde de Riudaura: El projecte està redactat, passat a l’ACA i aprovat. I està en el llistat de depuradores per construir-se en el període del 2022 al 2027.

Però aquest mes d’agost, Riudaura va rebre la visita de l’Agència Catalana de l’Aigua, on van agafar el compromís d’executar el projecte de la planta potabilitzadora al 2022 de manera prioritària.

Agustí Llop, alcalde de Riudaura: Van agafar el compromís de fer la depuradora al 2022 com a depuradora prioritària i que si s’esqueia la casualitat la farien al 2021. No confiem que la facin al 2021 però sí que ens creiem el seu compromís del 2022.

 

 

x