La Cambra de la Propietat Urbana veu injusta la nova llei perquè no incentivarà els propietaris a posar els habitatges a lloguer

La nova llei que regula els preus del lloguer aprovada aquest dimecres pel parlament de Catalunya regirà els contractes nous d’una seixantena de municipis, entre ells, els d’Olot, per comptar amb més de 20.000 habitants.

El preu es regirà a partir d’un índex de referència basat en una sèrie de paràmetres. Els inquilins que paguin un preu per metre quadrat superior a l’índex, tindran dret a exigir una rebaixa. Si el preu és inferior a l’índex, el propietari no podrà apujar el lloguer. Segons la Cambra de la Propietat, el preu mig del lloguer a la capital de la Garrotxa és de 450 euros mensuals. Quedaran exempts de la llei els propietaris de pisos de nova construcció o els d’aquells on s’hagin fet grans obres de rehabilitació. També aquells que al final del mes cobrin menys de 2.000 euros juntament amb el pagament del lloguer.

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona compta amb uns 6.000 socis a la demarcació i és una de les agències que més lloguers gestiona a Olot. Per a la cambra, la nova normativa és injusta i no incentiva que els propietaris posin els seus habitatges a lloguer.

La nova llei començarà regulant el preu del lloguer a les 60 poblacions declarades àrees de mercat tens durant el primer any de vigència tot i que, segons la Cambra de la Propietat, el debat per a la tramitació acabarà portant-se a terme a cada municipi.

x