Els professors de la Garrotxa són conscients que caldrà seguir redoblant esforços als centres educatius

El dret a l’educació té davant seu un repte important en el retorn a l’escola aquest nou curs, marcat pels rebrots de la pandèmia en moltes parts del país. Els professors de la Garrotxa són conscients que aquest curs caldrà seguir redoblant esforços per donar els serveis als centres educatius.

El Col·lectiu d’Ensenyants destaca que en molt pocs dies s’han hagut de repensar moltes de les funcions dels professors i readaptar les aules. La resposta, diuen, ha sigut molt positiva, però afirmen que no estan preparats.

Anna Riera, membre del Col·lectiu d’Ensenyants de la Garrotxa: Jo penso que cal diferenciar dues coses. Per una banda, si realment els docents estem preparats per afrontar aquesta tornada a l’escola. Jo penso que la resposta és clara, que no estem preparats i preparades. Com la societat en general no ha estat preparada per aquesta pandèmia i situació.

Després que el Departament d’Ensenyament fixés la normativa base de la tornada a l’escola, cada centre ha hagut d’elaborar un pla de retorn a les aules. És en aquesta autonomia on la responsabilitat de cada centre educatiu augmenta.

Anna Riera, membre del Col·lectiu d’Ensenyants de la Garrotxa: Aquesta autonomia que ens han deixat als centres, ha permès veure la part negativa. Moltes famílies saben d’aquesta responsabilitat, hi ha mil opinions i l’exigència de les famílies cap al centre és molt més gran. Podríem discutir fins a quin punt és responsabilitat dels equips directius prendre segons quines decisions.

A més, el Departament d’Ensenyament ha ofert una formació durant la darrera setmana a mestres, als equips directius i a les persones responsables de riscos dels centres educatius.