Catalunya En Comú Podem promou la reintroducció de les restriccions de vehicles pesants a Bracons sense origen ni destí a la Garrotxa o a Osona

Catalunya En Comú Podem ha promogut la reintroducció de les restriccions de vehicles pesants al túnel de Bracons que no tinguin origen ni destí ni a la Garrotxa ni Osona, és a dir, aquells que només van de pas. 


Això vol dir que es farà efectiva la restricció de circulació de vehicles de més de 7.500 quilos de massa màxima autoritzada, transports especials o mercaderies perilloses, sense origen o destí a cap de les dues comarques que connecten els túnels de Bracons. La mesura es va aprovar aquest dimecres a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, amb els vots favorables de la majoria de grups després d’introduir una esmena d’Esquerra, l’abstenció de Junts per Catalunya i el Partit Popular i el vot contrari de Ciutadans.

La proposta de resolució dels Comuns també incloïa un punt que va ser aprovat, el d’impulsar un pla de mobilitat sostenible a la Garrotxa amb les entitats, basat en la reducció del trànsit de vehicles particulars i regular el pas de camions. Es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte Ciutadans, que va votar-hi en contra.

No va reeixir, en canvi, la proposta dels Comuns d’aturar i descartar definitivament el projecte de la variant de les Preses. La majoria de grups va rebutjar el punt excepte la CUP, que va acompanyar els comuns en el seu vot favorable.

El portaveu del grup proposant, David Cid, ha volgut deixar clar que seguiran treballant per aturar el projecte.

David Cid, portaveu Catalunya En Comú Podem Comissió Territori: Aquesta no és una proposta que neixi només de nosaltres sinó pròpiament del territori. En segon lloc, tot el que justifica la variant de Les Preses i d’Olot és un augment del trànsit rodat. Un augment d’aquest trànsit és un augment de CO2 i això vol dir que no complirem la llei del canvi climàtic.

x