HolaDomus ajuda en la reforma energètica de 40 habitatges en el seu primer any i es planteja doblar la xifra en el segon

El programa HolaDomus d’eficiència energètica ja ha complert el primer any de funcionament. L’objectiu del pla és impulsar l’eficiència energètica i l’energia renovable en habitatges i està gestionat per la Fundació EuroPACE, entitat sense ànim de lucre. El consistori destaca que programes com aquest han convertit Olot en una ciutat pionera en aquest sector.

Malgrat l’impacte causat per la pandèmia de la covid-19, l’oficina ha atès 235 ciutadans durant el primer any i s’han portat a terme 135 visites a habitatges, 55 diagnòstics energètics i 40 projectes de rehabilitació energètica que han suposat una reducció de 170 tones d’emissions de CO₂ anuals. HolaDomus també ha ajudat uns 40 propietaris d’Olot a reformar energèticament el seu habitatge mobilitzant aproximament un milió d’euros en reformes.

Tots els ciutadans atesos van emplenar una enquesta i el servei ha rebut una nota de nou sobre deu. Aquest programa és fruit del treball conjunt d’un consorci format per 9 organitzacions europees tant públiques com privades, finançat per la Comissió Europea.

El programa s’havia marcat arribar en dos anys a 420 intervencions amb un finançament màxim de 5,2 milions d’euros. La pandèmia del 2020 ha refredat les expectatives, tot i que l’Ajuntament encara espera doblar les intervencions aquest proper any, i creu que ja han acomplert l’objectiu de la difusió del model.

Jordi Güell, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot: Ja s’està en converses amb altres municipis de la demaració de Girona i de la comarca per extendre el projecte. Els propis instal·ladors recomanen als seus clients que vinguin a la nostra oficina. Com que ha tenim una base de clients satisfets, el que creiem és que això ens ajudarà molt a doblar els resultats en aquest proper exercici.