Salvem les Valls presenta al·legació a la variant d’Olot amb crítiques als efectes sobre la mobilitat i propostes de millora

L’estudi informatiu de la variant d’Olot preveu una trama allunyada dels camps de conreu del Pla de Sant Andreu però talla el trànsit animal des del Parc Natural a la serralada veïna. Per a Salvem les Valls, aquesta és una raó que determina l’afectació que la futura carretera tindrà sobre el Parc Natural.

Sergi Batlle, portaveu Salvem les Valls: Ens agrada perquè és un dels pocs pulmons plans que hi queden a la ciutat.

Aquesta és una de les esmenes recollides a l’al·legació que Salvem les Valls ha decidit presentar a l’estudi informatiu de la variant. Les altres tenen a veure amb aspectes de mobilitat dels vehicles. L’estudi preveu un augment del trànsit superior a l’1% anual a partir de la construcció de la variant.

Sergi Batlle, portaveu Salvem les Valls: Com diu concretament l’estudi ·”augmentar el trànsit de la comarca” ens sembla paradoxal i a més contradiu directament l’article 24 de la llei del canvi climàtic on diu que totes les administracions han de treballar per reduïr el trànsit.

Salvem les Valls tampoc no creu que la variant ajudi a disminuir el trànsit que passa actualment per l’Avinguda Sant Jordi d’Olot.

Sergi Batlle, portaveu Salvem les Valls: El 80% de trànsit a la Garrotxa és intern, no és de pas. Una via que vulgui enllaçar el centre de Catalunya amb França no té res a veure amb la mobilitat comarcal.

L’al·legació de Salvem les Valls ve acompanyada d’un seguit de propostes amb l’objectiu de millorar el projecte.

Sergi Batlle, portaveu Salvem les Valls: Matenir la restricció de trànsit pesant per Bracons, limitar el trànsit d’animals vius per l’avinguda Sant Jordi d’Olot i en conseqüència el centre, redactar un pla de mobilitat comarcal que englobi tots els àmbits de la ciutat d’Olot, no només l’industrial sinó de tota la gent.

L’entitat ecologista està treballant per reunir suport popular a la seva al·legació. De moment, un miler de persones n’han expressat el seu suport de manera telemàtica i un centenar ho han fet en format paper.