Indeep Vision, automatitzar controls de qualitat visuals a la indústria

Automatitzar controls de qualitat visuals a la indústria. Aquest és l’objectiu d’Indeep Vision, un dels 7 finalistes de la setena edició dels Premis 100% Emprenedors. Amb un programa que imita el cervell humà, es localitzen defectes de fabricació abans que arribin al client, i això evita costos de personal.

Pau Bramon, Indeep Vision: Indeep automatitza controls de qualitat per a la indústria. Amb un programa que és capaç d’imitar el cervell humà, trobem qualsevol defecte de fabricació industrial. Fins ara, moltes tasques a la indústria no s’havien pogut robotitzar perquè o bé no era rentable o no era viable. Indeep és pionera en portar la intel·ligència artificial, a la indústria.

El programa, utilitza la intel·ligència artificial per poder automatitzar els controls de qualitat i es pot aplicar a diferents sectors industrials, com per exemple, al sector de l’automoció, on inspecciona defectes estètics o en l’alimentari, on inspecciona defectes en productes naturals i detecta defectes d’envasat.