El Ministeri de Sanitat acredita el CAP d’Olot com a centre docent per residents MIR en l’especialitat de medicina familiar

Els CAP d’Olot i Banyoles han estat acreditats pel ministeri de Sanitat com a centres docents. Els residents que iniciïn la seva especialitat al centres d’atenció primària d’Olot o Banyoles faran la seva estada d’atenció especialitzada a l’Hospital d’Olot. Les noves places MIR de Medicina Familiar i Comunitària per als nous professionals de la medicina es podran sol·licitar a partir del curs 2021/2022.

El Ministeri de Sanitat ha acreditat com a centres docents als Centres d’Atenció Primària d’Olot i Banyoles. Això els permetrà poder tenir metges MIR en especialitat de medicina de família. Els residents faran la seva estada d’atenció especialitzada a l’Hospital d’Olot

Josep Lluís Nicolau, director Àrees Bàsiques d’Olot i Besalú: El fet de tenir un centre docent implica que has de poder donar una formació en aquests metges. Això és una motivació i una exigència per a tot el centre de cara a millorar en una sèrie de requisits com la recerca i la docència.

S’espera, d’entrada, poder acollir alhora un o dos estudiants.

Josep Lluís Nicolau, director Àrees Bàsiques d’Olot i Besalú: Dependrà que els estudiants escullin venir als nostres centres. Depens de l’elecció, però esperem tenir-ne un o dos d’entrada.

El curs 2021/2022 s’oferiran per primera vegada tres places de residents MIR en Medicina Familiar i Comunitària a l’Hospital d’Olot. Els centres sanitaris garrotxins esperaven aquesta notícia des del 2018, quan es va crear a la Fundació l’Àrea de Docència amb l’objectiu principal d’aconseguir l’acreditació. Ara, des d’aquesta àrea es preveu treballar per aconseguir també l’acreditació de l’atenció primària de la Fundació.

x