La Generalitat determina que els contaminants atmosfèrics de l’Avinguda Sant Jordi d’Olot estan lluny dels màxims permesos

El Servei de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha determinat que a l’Avinguda Sant Jordi d’Olot no se supera cap límit legislat a la normativa vigent pel que fa a contaminants de l’aire.

Pep Berga, alcalde d’Olot: No s’ha superat cap valor límit. És una bona notícia. No treu que continuen havent elements contaminants i segueix sent una prioritat per nosaltres aconseguir que tots aquests vehicles i camions passin per fora la ciutat.


Tan sols hi ha un contaminant, l’ozó, que arriba al 88% respecte del límit màxim establert. La seva causa, però, es troba en la radiació.

Pep Berga, alcalde d’Olot: El fet que el tinguéssim instal·lat als mesos de juliol i agost explica aquest resultat tant alt.

La Unitat Mòbil del Servei de Qualitat Ambiental va recollir dades del 29 de juny al 31 d’agost. El termini va ser criticat per la plataforma ‘No és un Vial, és un carrer’, en considerar que eren uns mesos de poca activitat. Tota manera, el grau de contaminació és tan baix que l’Ajuntament considera que en altres èpoques de l’any difícilment s’arribaria a superar el límit establert per a cap dels contaminants.

Pep Berga, alcalde d’Olot: Jo no dic que en un altre moment aquest 6 no es pugui convertir en un 12, en un 18 o un 20, però seguim allunyats d’aquests valors límits que són els preocupants.

L’Ajuntament d’Olot ha compartit els resultats amb la plataforma ‘No és un Vial’ i l’Equip Pediàtric de la Garrotxa.