L’aigua de la Miana i el local de la brigada, principals inversions a Sant Jaume de Llierca

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pel 2021 supera el milió vuit-cents cinquanta mil euros, un 1,39% més que el de l’any anterior. D’aquest import, el 14% és destina despeses de personal, el 24% a l’àmbit social, el 32% amb despesa serveis, i la resta a inversions.

Jordi Cargol, Alcalde de Sant Jaume de Llierca: És un pressupost molt equilibrat, evidentment la despesa de servei hi ha de ser sempre, a mantenir tots els serveis. També hi ha una part de despesa social, per mantenir les polítiques que en un poble són necessàries, com ara la llar d’infants.

El capítol d’inversions preveu més de 385 mil euros per millorar infraestructures i equipaments del municipi.

Jordi Cargol, Alcalde de Sant Jaume de Llierca: Hi ha una obra important que hem de tenir acabada abans de l’estiu, perquè depèn d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, la portada d’aigua de la Miana cap a la nostra ETAP, valorada en 180 mil euros, també continuarem el projecte NEXE, de millores a la zona esportiva, i també ens fa molta il·lusió poder començar el projecte del centre social.

D’altra banda, al mes de març el consistori sabrà quin és el romanent de tresoreria que fins ara retenia l’estat, i que ara podran utilitzar per augmentar les inversions.