L’Ajuntament d’Olot contracta quatre agents cíviques per donar suport a la Policia Municipal

L’Ajuntament d’Olot ha contractat quatre agents cívics amb l’objectiu de promoure el civisme i a ajudar a prevenir possibles conflictes a l’espai públics. Una de les primeres funcions de les agents cíviques ha estat la de donar suport a la Policia Municipal per garantir el compliment de les mesures de prevenció de la COVID-19.

Ignasi López, cap de la Policia Municipal d’Olot: Moltes vegades en llocs de la ciutat on tenim conflictes hi som presents, però no amb la persistència que voldríem. Surten accidents de trànsit, hi ha infinitats d’activitats que hem de gestionar i no hi podem dedicar tots els esforços que voldríem.

Les agents cíviques, informen sobre la normativa municipal relacionada principalment amb la convivència, trànsit, residus i també donen suport a les feines que realitza la Policia Municipal a les entrades i sortides als centres educatius, en els controls d’animals de companyia o en el compliment de l’ordenança de residus.

Ignasi López, cap de la Policia Municipal d’Olot: Amb la incorporació de les agents cíviques, repartim la seva feina en quatre sectors en què podem dividir la ciutat. Esperem estar molt més presents en determinats espais i en determinades temàtiques.

En cas de detectar la qualsevol incidència o incompliment, s’encarreguen d’avisar a la Policia Municipal que té la potestat de posar la conseqüent sanció.

Les agents cíviques s’han contractat a través d’un procés de selecció realitzat des de l’Àrea d’Ocupació de Les Mates i s’han contractat, de moment, per aproximadament 9 mesos.