El reliquiari de Sant Vicenç capellà torna a Besalú

Besalú ha viscut aquest diumenge al migdia una jornada molt especial. El reliquiari de Sant Vicenç capellà ha tornat al municipi i, més concretament, a l’església de Sant Vicenç de Besalú. La peça, datada al segle XIV, és el cap de plata d’un jove frare medieval sostingut sobre un pit i unes espatlles de fusta a la base de les quals hi ha uns peus.

Lluís Guinó, alcalde de Besalú: Què s’ha fet amb aquest cap? S’ha restaurat per mitjà del Departament de Cultura i per part de l’Ajuntament. Durant uns anys i, gràcies finalment a la parròquia, ha pogut d’alguna manera situar-se on és el seu lloc adequat que és la parròquia de Sant Vicenç.

El reliquiari s’havia conservat durant 11 anys al Museu d’Art de Girona. L’objectiu, ara, era situar aquesta peça a l’església que porta el seu nom, al costat de la tomba d’alabastre de Pere Rovira, l’artífex de l’arribada de les relíquies a Besalú el 1391.

Miquel-Àngel Fumanal, president del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca: El 1391, una persona que es diu Pere Rovira, que era doctor en lleis de la vila de Besalú, fa un viatge al Monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles, al Bisbat d’Urgell en el qual recupera, d’aquell monestir, que estava força destruït en aquell moment, les relíquies d’un cos, que s’anomena de Sant Vicenç capellà i els porta a Besalú. Aleshores, sabem molt poca cosa, per no dir res, de qui era aquest Sant Vicenç capellà.

Aquesta es tracta d’una de les peces medievals més importants de Catalunya i posa en relleu el patrimoni històric i arquitectònic de municipis com Besalú.