Les Preses bonificarà els propietaris que inverteixin en energies renovables

El pressupost de Les Preses contempla una baixada dels  ingressos respecte el pressupost de l’exercici 2020 després d’haver constatat que durant l’any 2020 han disminuit els diners provinents dels preus públics que es cobren pels serveis de casal, piscina o menjador de la llar d’infants, així com els de les concessions municipals i les cessions d’us de despatxos i naus del Centre d’empreses.

Aquesta disminució d’ingressos guarda una relació directa, com era d’esperar, amb la disminució en el nombre d’usuaris d’aquests serveis i de les activitats dels autonoms i empreses de les concessions i del centre d’empreses, com a conseqüència de les limitacions imposades per la COVID-19.

D’altra banda, el consistori va aprovar a finals de 2020 una sèrie de bonificacions al llarg d’aquest 2021, com és el cas dels qui apostin per les energies renovables per a l’ús particular.

Des de l’equip de govern no esperaven que aquest 2021 s’assemblés tant en quant a afectacions per la Covid al que va ser el 2020, però ho han previst amb temps de cara a les dificultats d’algunes empreses per desenvolupar la seva activitat amb les restriccions. El pressupost final ascendeix a una mica més de dos milions tres cents mil euros.

 

x