La reordenació del trànsit implementada al barri de Sant Miquel genera discrepàncies entre alguns grups de veïns

Es tracta d’un projecte aprovat pel Consell de Barri, que semblava tenir un consens dels veïns després que l’Associació de Sant Miquel fins i tot presentés al·legacions al projecte inicial. Un cop van començar les obres semblava haver-hi un acord generalitzat entre tots, però quan han acabat, han sorgit algunes discrepàncies.

Lourdes Pujades, Associació de Veïns del barri de Sant Miquel: Les obres de pacificació depenen del PIAM. Nosaltres hi vam participar com un membre més del barri. Al que no ens agradava, li vam fer al·legacions. Però hi ha alguns veïns que pel motiu que sigui no van presentar les al·legacions en el moment que ho havien de fer i ara no els agrada com ha quedat.

I és que un grup de veïns, que assegura que ja ha reunit unes 300 signatures, s’han vist perjudicats per la reordenació. Creuen que s’ha dificultat l’entrada i sortida al barri per als que hi viuen i els que hi van de visita. De fet alguns comerciants ens asseguraven ahir fora de càmera que s’han vist perjudicats perquè ha disminuït, asseguren, el volum de gent que freqüentava el barri, en un moment complicat ja de per sí per la pandèmia. La queixa d’aquest grup de veïns es fonamenta en que creuen que, lluny d’una pacificació, el que s’ha aconseguit és deixar aïllat, diuen, el barri de Sant Miquel.

Toni Palomino, veí de Sant Miquel: Al Consell de Barri sembla ser que es va aprovar aquest projecte, però la majoria no ens vam assabentar que quedaria així. Per a alguns veïns, tot i que estem d’acord que hi ha menys trànsit, ens veiem perjudicats, inclosos els comerços. És difícil l’accés al barri en aquests moments.

L’Ajuntament, per la seva banda, s’ha mostrat obert a millorar el que es cregui necessari i ha reivindicat l’acord previ que es va assolir amb els veïns i veïnes de l’Associació. Creuen que no es pot avaluar encara l’efectivitat de la reordenació ja que no ha passat un període de temps suficient per treure conclusions, que estipulen que ha de ser d’entre un i tres mesos.

Jordi Güell, regidor del barri de Sant Miquel: Hem tirat endavant el que es va decidir en el Consell de Barri. Hi ha un grup de veïns que no hi està d’acord. L’última paraula la tindrà la majoria de veïns però ara cal un període d’avaluació.

En tot cas el grup de veïns que s’han vist afectats per la reordenació ha expressat per escrit les seves queixes. En primer lloc es refereixen a un problema de comunicació interna i externa, creuen que hi ha poques possibilitats d’entrada i sortida i que una part del barri queda totalment apartada, tampoc veuen clara la ubicació del bicicarril i els contenidors i reclamen més aparcaments. Demanen, en resum, tornar a l’estat anterior de circulació i una major comunicació de les decisions que els afecten.

Des de l’associació de veïns recorden la importància de participar de les reunions i els consells de barri per assabentar-se del sentit i la finalitat d’obres d’aquest tipus, per evitar que es faci tard a l’hora de demanar rectificacions. En una cosa, però, estan d’acord els dos grups de veïns i veïnes: Demanen semàfors a les cruïlles dels carrers Martí l’Humà i Almogàvers amb la carretera Girona perquè hi ha quedat molt mal accés.