Olot posa en marxa nous instruments per fer front a l’impacte de la Covid-19

Complir aquests tres objectius: Resistir, recuperar-se i reinventar-se. Durant el ple d’aquest dijous 18 de febrer, s’ha aprovat la modificació al Pla de subvencions 2021 que suposaran concessions d’ajuts, en base al Fons de Contingència Extraordinari de la Covid-19, al sector turístic de 42.000 euros, per als marxants del mercat setmanal de 7.000 euros i per al sector del taxi de 12.000 euros, tots els quals es preveuen per donar resposta a les necessitats sobrevingudes generades per la situació sanitària, social i econòmica que provoca la pandèmia del coronavirus, emmarcat en el Pla de reactivació econòmica de la ciutat d’Olot.

Estanis Vayreda, regidor Promoció Ciutat Aj.Olot: Tots tres sectors han estat molt afectats per les restriccions de mobilitat. Fem aquestes ajudes de 1.000 que se sumen al mig milió d’euros d’ajudes que ja hem donat fins ara. Des de fa unes setmanes, estem ja activant noves reduccions de lloguers als concessionaris municipals. I estem dissenyant i pensant noves bonificacions per a més sectors econòmics per tal de posar sobre la taula noves ajudes.

La modificació, va rebre els vots a favor de tots els grups municipals, tret del PSC que s’hi va abstenir.

Jaume Mir, portaveu PSC: Pensem que les administracions europees i estatals i autonòmiques haurien de tenir el pes d’aquestes ajudes. Entenem que el local ha d’estar més atent als sectors que puguin tenir més dificultats però la generalitat i l’estat hi haurien de ser. Penso que també és important no duplicar les ajudes.

Iolanda Suescun, portaveu ERC: Estem parlant d’un pla de reactivació local i comarcal i entenem que davant de la magnitud de la situació, tenim la confiança de l’equip de govern en aquest sentit, que les decisions que estan prenent les estan prenent de manera adequada.

Fins ara, l’Ajuntament d’Olot ha destinat més de 2 milions d’euros per cobrir les necessitats econòmiques dels olotins i olotines i s’ha executat més del 60% de les accions del Pla de Reactivació Econòmica i d’Ocupació d’Olot i Garrotxa, i s’han invertit més de 425.000 euros en subvencions directes, donant suport a un total de 603 activitats durant els confinaments.