Sant Joan les Fonts celebra el seu primer ple telemàtic

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha pres contacte per primer cop el seu Ple municipal de forma telemàtica, aprovant per unanimitat els dos pactes presentats a la sessió. Primerament el pacte pel medi ambient. Aquest tracta del PAESC, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, que l’Ajuntament de Sant Joan podrà sol·licitar sense cost a causa de ser un municipi amb menys de vint mil habitants.

Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts: “Es tractaria, doncs, d’aquesta proposta d’acord d’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia sostenible. Aquest tracte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de Diòxid de Carboni mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Aquest pacte promou que els municipis es comprometin a reduir en un 40% les emissions dels gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 i esdevinguin més resilients amb el canvi climàtic”.

La Diputació de Girona serà qui donarà suport als municipis a través del Pla de Serveis d’Assistència a Municipis per a la transició energètica i acció climàtica.

Com a últim pacte dins el Ple telemàtic, els diversos grups municipals han aprovat reservar els fons provinents de l’Alcalde Francesc Caula Vegas al Consell Comarcal de la Garrotxa, i fer ús dels fonts quan sigui requerit.

Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts: “Acceptar mitjançant la formalització del contracte que consta a l’Annex de la documentació present la donació i sessió dels drets d’explotació dels fonts Caula Vegas amb destí a l’arxiu Comarcal de la Garrotxa i, en segon lloc, facultar a l’alcaldessa de fer les gestions que siguin escaients per tal de poder complir i desenvolupar aquests acords en l’assignatura que estem tractant”.

El Ple seguirà reunint-se de forma telemàtica a causa de la situació pandèmica actual. La primera presa de contacte a través de l’aplicació Zoom ha estat tot un èxit.