Mercadona redueix substancialment els residus com el plàstic de les seves botigues

Mercadona compartirà aquesta setmana 409 milions d’euros en primes del 2020 pels més de 90.000 treballadors i treballadores que conformen la plantilla. Això implica que el sou del personal base ascendeix a uns 1.800 euros nets de mitjana, amb les pagues extres i les primes per objectius. A la Garrotxa aquesta acció beneficiarà als 80 treballadors i treballadores que hi ha aproximadament a la comarca. Aquesta notícia coincideix amb l’aplicació de l’estratègia 6.25 i el compromís que té l’empresa pel planeta.

Santi Mont, director Relacions Externes Barcelona Nord i Girona de Mercadona: Aquesta estratègia consisteix en sis accions per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir en un 25% l’ús del plàstic, que tots els envasos de plàstic siguin recilcables i reciclar tot el residu plàstic.

Eliminar totes les bosses de plàstic d’un sol ús de totes les seccions i substituir-les per bosses compostables; anar acabant amb els plàstics d’un sol ús, com per exemple amb coberts reciclables o gots de cartró; reduir els envasos de plàstic al màxim possible; afavorir envasos reciclables, i passar del 70% de residus reciclats actual al 100% el 2025; o informar als client com separar bé a través de pictogrames als productes, són les iniciatives que estan tirant endavant.

Per posar un exemple pràctic, a la secció de fruita d’un dels seus supermercats a Olot s’indica quants camions carregats de plàstic s’estalvien durant un any.

Santi Mont, director Relacions Externes Barcelona Nord i Girona de Mercadona: Penseu que venim d’una secció, la de fruita i verdura, en què gairebé tot el producte era envasat, i actualment només tenim envasat tot aquell producte alimentari que sigui necessari per seguretat alimentària com per poder conservar i allargar la vida del producte. D’aquesta manera evitem, ta,bé, el malbaratament alimentari.

D’aquesta manera, i en el cas concret de les seccions de fruita i verdura, l’Estratègia 6.25 implica la reducció d’unes 5.700 tones de plàstic en un any.

A la sortida del mateix supermercat s’indiquen, també, resumidament, quines són les sis estratègies per poder contribuir i la vegada fer pedagogia.

x