Els ajuntaments de la Garrotxa treballen en la gestió dels residus dels seus municipis

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha pres la decisió de netejar i reordenar el terreny situat al costat del camp de Futbol on, tant veïns com persones d’altres municipis, abocaven els seus residus. Aquesta mesura vol mantenir la salubritat i seguretat ambiental a la zona del municipi. En aquest terreny s’hi podien veure residus de tot tipus, contaminants del municipi i agreujants del paisatge natural de la zona. Avui, aquest ha estat netejat i reordenat per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca amb l’esperança de posar fi a aquest problema.

Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca: “Darrerament ens trobàvem que hi havia molta gent, no solament veïns, sinó persones d’altres municipis, inclús empreses, que venien a abocar les deixalles, també restes de jardineria i, fins i tot, runa. Això generava que es formessin muntanyes de residus que no havien d’estar dins aquest terreny. El que hem fet és senyalitzar la prohibició de dipositar residus de forma no controlada i il·legal, i organitzar el reciclatge de la poda per part dels veïns”.

D’aquesta manera, el Consistori ha reorganitzat el perímetre apostant per un nou abocador controlat i potenciant el reciclatge de la fracció vegetal. No és l’únic municipi de la Garrotxa que ha pres mesures per solucionar els problemes dels abocaments de residus. En el cas de Sant Cosme i Begudà, el seu abocador s’ha redistribuït perquè s’havien topat amb un mal ús d’aquest servei i es volen evitar deixalles provinents d’altres indrets i millorar el paisatge del terreny.

Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts:“Els abocaments resultaven complexes de gestionar perquè eren molt visibles des de la carretara i donaven pas a que persones d’altres municipis aboquessin allà les seves deixalles. Així doncs, es va decidir fer una primera intervenció. Aquesta fou tancar l’abocament amb unes construccions de fusta i facilitar als veïns dels dos nuclis una clau amb la que poguessin llençar les seves deixalles”.

x