Més de mig miler d’habitatges del Nucli Antic d’Olot són buits

La rehabilitació del Nucli Antic s’ha convertit en una prioritat per a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot després de l’estudi per a la captació,mobilització i rehabilitació d’habitatges i locals del Nucli Antic que s’ha realitzat amb una mostra de més de 340 edificis i 1.948 immobles.

Jordi Güell, regidor Urbanisme Aj. d’Olot: Ja era una prioritat però aquest estudi fa evident que és urgent començar a tramitar tot el que sigui necessari per a la rehabilitació del Nucli Antic. És un procés maratonià, ja que estem parlant de propietats privades i no serà gens fàcil però hi hem de treballar amb urgència.

La diagnosi ha permès comprovar que prop de la meitat dels locals comercials del barri, un 46%, estan en desús, una quarta part dels immobles es troben desocupats i 18 habitatges presenten deficiències importants en la seva estructura o riscos per a la salut. En alguns d’aquests habitatges hi viu gent, que el consistori preveu reallotjar amb la major brevetat possible.

Jordi Güell, regidor Urbanisme Aj. d’Olot: Hi ha dues famílies que ja estem treballant per reubicar, ja que viuen en habitatges que estan danyats estructuralment o que tenen riscos per la salut.

A partir de les conclusions de l’estudi, s’han determinat tres mesures concretes a aplicar amb caràcter urgent. Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d’habitatges, impulsarà el registre d’habitatges buits i reforçarà l’Oficina Local d’Habitatge. Aquestes tres actuacions són les més destacades del decàleg que es posarà en marxa per a la rehabilitació del Nucli Antic de la ciutat.

Quins terminis es marquen en aquesta actuació gran del Nucli Antic?

L’estudi a partir del qual s’han pogut extreure aquestes conclusions va començar el 2018, amb un treball de casa per casa, i va acabar el 2020. Es va dura  terme en dues fases i va estar molt limitat arran de la pandèmia.